Croeso i Arolwg Boddhad Cwsmer Boots Hearingcare

Rydym yn gwerthfawrogi eich adborth gonest ac yn ei ddefnyddio i wella profiad y cwsmer ar bob cyfle. Diolch i chi am gymryd amser i gwblhau ein harolwg.

Pan fyddwch wedi cwblhau’r arolwg hwn cewch y cyfle i gyflwyno’ch enw ar gyfer ein gwobr fisol. Rhaid i chi fod yn breswylydd cyfreithlon yn y Deyrnas Unedig neu yng Ngweriniaeth Iwerddon a dros 18 oed i gymryd rhan. Edrychwch ar ein hamodau a thelerau isod.

I gychwyn llenwch y meysydd isod.

Rhowch enw’r awdiolegydd

Dewiswch ddyddiad eich ymweliad

Visi Da eForma

Dewiswch amser eich ymweliad

:

Dewiswch eich rhyw

Hoffai Boots a’i brosesydd, Service Management Group, LLC (“SMG”), gasglu data o’ch cyfrifiadur a’ch porwr, yn cynnwys eich cyfeiriad IP a’ch parth, gwybodaeth cwcis, a phriodoleddau meddalwedd a chaledwedd. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth yma i hwyluso cyfathrebu rhwng eich dyfais a’n systemau ni, i gynnal arolygon, sicrhau cywirdeb arolygon, canfod ac atal twyll, cyflawni ymchwil i'r farchnad, gweinyddu a gwella ein gwefan a rhaglenni, a dadansoddi defnydd o a gwella a hybu Gwasanaethau SMG. Mae SMG yn prosesu'r data a gesglir yn yr Unol Daleithiau. Mae mwy o wybodaeth am breifatrwydd SMG ac arferion dargadw data ar gael drwy’r ddolen isod. Drwy glicio “continue | start” rydych yn cytuno i ddefnydd cwcis a thechnolegau casglu data eraill. I weld sut mae Boots yn trin eich data, edrychwch ar y ddolen Polisi Prefatrwydd Boots isod.

Powered by smg Service Management Group